C# Dikdörtgenin Çevresi

Uzun kenar ve kısa kenara girilen değerlere göre dikdörtgenin çevresini bulan c# programını yazacağız. 

Dikdörtgenin çevresi uzun kenar + kısa kenar + uzun kenar + kısa kenar  veya 2* (uzun kenar + kısa kenar) olarak bulunur.

Dikdörtgenin çevresini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dikdortgenincevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Dikdörtgenin çevresini bulan program

      int kisakenar, uzunkenar, cevre;

      kisakenar = 5;
      uzunkenar = 7;

      cevre = (kisakenar + uzunkenar)*2;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Dikdörtgenin Alanı Sonraki Ders: C# Üçgenin Alanı