C# Dikdörtgenin Alanı

Uzun kenar ve kısa kenara girilen değerlere göre dikdörtgenin alanını bulan c# programını yazacağız. 

Dikdörtgenin alanı uzun kenar * kısa kenar olarak bulunur

Dikdörtgenin alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace dikdortgeninalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


      //Dikdörtgenin alanını bulan program

      int kisakenar, uzunkenar, alan;

      kisakenar = 5;
      uzunkenar = 7;

      alan = kisakenar * uzunkenar;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı=" + alan);

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Karenin Çevresi Sonraki Ders: C# Dikdörtgenin Çevresi