C# Dairenin Alanı

C# programlama dilinde sabit kullanarak dairenin alanını bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

İlk olarak const ile sabit değerimizi tanımlıyoruz.

Dairenin Alanı Formülü :

Pi * r2  =  Pi * r * r

Dairenin alanını bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace daireninalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Sabit kullanarak dairenin alanını bulan C# programı
      const double pi = 3.14;

      int r = 20;

      double sonuc = pi * r * r;

      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Dikdörtgenler Prizması Yüzey Alanı Sonraki Ders: C# Klavyeden Girilen Sayının Karesi