C# Continue Komutu

Continue  komutu döngüde bir sonraki adıma geçmek için kullanılan komut'tur.

Continue komutu belirlediğimiz koşula göre döngünün akışını değiştirerek bir sonraki adıma geçmek için kullanılır. Örneğin: 6. adımda işlem yapma 7. adıma geç gibi işlemler için kullanılabilir.

C# Continue Komutu Kullanımı

continue;

 

C# For Döngüsünde Continue Komutu Kullanımı

For döngüsünde continue komutunu kullanarak 4. adımda işlem yapmamasını sağlayacağız ekrana 012356 yazacak döngü 4'e geldiğinde döngü bir sonraki adıma geçme işlemi yapacaktır.

for(int i=0; i<7; i++)
{

 if(i==4)
 {
  continue;
 } 

 Console.WriteLine(i);

}

 

C# While Döngüsünde Continue Komutu Kullanımı

While döngüsünde continue komutu kullanarak rakamları yani ekrana 98764321 yazma işlemi yapacaktır. Döngü 5'a geldiğinde döngüden bir sonraki adıma geçecektir.

int i=9;

while(i>0)
{

 if(i==5)
 {
  continue;
 } 

 Console.Write(i);
 i--;

}
Önceki Ders: C# Break Komutu Sonraki Ders: C# Diziler