C# Çıkarma İşlemi

Verilen 2 değişkenden büyük ve küçük olarak belirlediğimiz değişkenlerden büyük olandan küçük olanı çıkaran işlemi yapan c# programının kodlarının nasıl yazıldığını öğrenebilirsiniz.

Çıkarma İşlemi Yapan C# Programının Kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace cikarmaislemi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {


    //Çıkarma işleminde büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır

      int buyuksayi, kucuksayi, sonuc;

      buyuksayi = 1453;
      kucuksayi = 37;

      sonuc = buyuksayi - kucuksayi;

      Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadLine(); //ekranda durdurma işlemi yapar
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# Üç Sayının Çarpımı Sonraki Ders: C# Bölme İşlemi