C# Bölme İşlemi

Bölünen, Bölüm ve Bölen değişkenleri tanımladıktan sonra bölme işlemini Bölüm=Bölünen/Bölen olarak yapan ve bölümü ekrana yazan C# programının kodlarının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Bölme işlemi yapan c# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace bolmeislemi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      int bolen, bolunen, bolum;

      bolunen = 50;
      bolen = 5;

      bolum = bolunen / bolen;

      Console.WriteLine(bolum);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

Klavyeden Girilen Sayılar ile bölme işlemini öğrenmek isterseniz https://www.azkod.com/csharp/c-klavyeden-girilen-iki-sayi-ile-bolme sayfamızdan kodları inceleyebilirsiniz.

Önceki Ders: C# Çıkarma İşlemi Sonraki Ders: C# Sayının Karesi