C# 1000'den 0'a Kadar Ekrana Yazma

1000’den 0’a kadar ekrana yazan C# programında geriye doğru yani azaltarak işlem yapan programın kodlarını inceleyebilirsiniz.

For Döngüsü ile 1000’den 0’a kadar ekrana yazan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _1000den0akadarekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //1000’den 0’a kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (int i = 1000; i > 0; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# 5'den 0'a Kadar Ekrana Yazma Sonraki Ders: C# 100'den 1'e Kadar Ekrana Yazma