C# 100'den 1'e Kadar Ekrana Yazma

100’den 1’e kadar ekrana yazan C# programının kodlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

For Döngüsü ile 100’den 1’e kadar ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _100den1ekadarekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //100’den 1'e kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (int i = 100; i > 1; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 

 

Önceki Ders: C# 1000'den 0'a Kadar Ekrana Yazma Sonraki Ders: C# Z'den A'ya Kadar Ekrana Yazma