C# 1’den 100’e Kadar Ekrana Yazma

1’den 100’e kadar ekrana yazan c# programının kodlarının nasıl yazıldığını adım adım anlatacağız.

C# 1'den 100'e Kadar Ekrana Yazan C# Programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace _1den100ekadarekranayazma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      for (int i = 1; i < 100; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();
      
    }
  }
}

 

Önceki Ders: C# 0’dan 1000’e Kadar Ekrana Yazma Sonraki Ders: C# A'dan Z'ye Kadar Ekrana Yazma