Arduino Operatörler

Arduino elektronik programlama kartında değişkenlere değer atama, matematiksel işlemleri yapmak için bazı simgeler kullanılmaktadır bu simgelere operatör denmektedir. Operatörler iki sayının toplanmasında, matematiksel işlemlerin yapılmasında, karşılaştırma işlemlerinin yapılmasında veya doğruluk kontrol etme işlemlerinde kullanılabilmektedir. 

Arduino dilinde:

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler

olmak üzere 4 farklı operatör türü vardır.

Aritmetik Operatörler

Toplama

+

Toplama operatörü, Sayısal  ve mantıksal ifadeleri matematiksel olarak toplama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. Yani kısaca toplama işlemi yapmak için kullanılır.

Çıkarma

-

Çıkarma operatörü, çıkarma işlemi yapmak için kullanılır. Sadece matematiksel işlemlerde kullanılır.

Çarpma

*

Çarpma operatörü, çarpma işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

Bölme

/

Bölme operatörü, bölme işlemi yapmak için kullanılmaktadır.

Mod Alma

%

Mod alma operatörü, bölme işleminde kalanı bulmak için kullanılmaktadır. Bu işlem ile çift sayılar, tek sayılar, üçün katları vs bulunabilmektedir.

Arttırma

++

Arttırma operatörü, kısaca sayının değerini 1 arttırmak için kullanılmaktadır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 artar.

Azaltma

--

Azaltma operatörü, kısaca sayının değerini 1 azaltmak için kullanılır. Sayının sonuna ya da başına eklenmesi durumunda sayının değeri 1 azalır.

Bilgi: + işareti string ifadeleri yan yana yazdırmak içinde kullanılmaktadır.

 

Atama Operatörleri

Eşittir

=

Eşittir operatörü atama işlemi yapmak için kullanılmaktadır. = operatörü, sağ taraftaki değeri değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır. Yani herhangi bir değişkene değer girdirme işlemi için kullanılır.

Artı Eşit

+=

+= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değerini toplayıp tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır. Örneğin:  x+=y   ==> x=x+y şeklindedir.

Eksi Eşit

-=

-= operatörünün sağındaki değer ile eşitliğin solundaki değişken değerinden eksilterek tekrar operatörün solundaki değişkene atama işlemi yapmak için kullanılır. Örneğin: x-=y   ==> x=x-y şeklindedir.

Çarpı Eşit

*=

*= operatörünün sağındaki değerle solundaki değişken değeri çarpılıp tekrar operatörün solundaki atama işlemi yapmak için kullanılır. Örneğin: x*=y   ==> x=x*y şeklindedir.

Bölü Eşit

/=

/= operatörünün solundaki değişken değerini eşitliğin sağındaki değere bölerek tekrar operatörünü solundaki değişkene atama işlemi yapar. Örneğin: x/=y   ==> x=x/y şeklindedir.

 

Karşılaştırma Operatörleri

Küçük

Küçüktür operatörü verilen koşulda gelen değerin küçük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Büyük

Büyüktür operatörü verilen koşulda gelen değerin büyük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır

Küçük Eşit

<=

Küçük Eşittir operatörü verilen koşulda gelen değerin küçük veya eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır

Büyük Eşit

>=

Büyük eşit operatörü verilen koşulda gelen değerin büyük veya eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır

Eşit Eşit – Eşit mi?

==

Eşit Eşit operatörü verilen koşulda gelen değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır

Eşit Değil

!=

Eşit Değil operatörü verilen koşulda gelen değerin eşit olmadığını kontrol etmek için kullanılmaktadır

En az iki değeri karşılaştırıp sonuç olarak boolean yani true ya da false olarak bir değer üretmek için kullanılır. Akış denetimi yaparken sıklıkla kullanılımaktadır.

 

Mantıksal Operatörler

Ve

&&

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve tüm koşulların doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak ve bağlacını kullanırız.

Tüm koşullar doğru olduğunda true değeri döndürür.

Veya

||

Birden fazla koşulu kontrol edeceksek ve bu koşullardan herhangi biri doğru olduğu anda işlem yapmasını istiyorsak veya bağlacını kullanırız.

Koşullardan herhangi biri doğru olduğunda true değeri döndürür.

Değil

!

Boolean (True- False) ifadenin tam tersini göstermek istediğimizde değil operatörünü kullanırız.

 

Önceki Ders: Arduino Sabitler Sonraki Ders: Arduino Giriş-Çıkış İşlemleri