Arduino Led Yakma

Arduino kartının en basit projelerinden olan yanıp sönen led, blink, flip flop isimleri ile geçen led yakma işlemini yapacağız.

Arduino flip flop, led yakma, blink

Devre İçin Gerekli Malzemeler :

  • Arduino uno 
  • Bir adet led
  • Breadboard
  • 2 adet atlama kablosu

Devrenin Adım Adım Yapılış Şekli :

  • Breadboardımıza ilk başta elimizde bulunan ledi resimde görüldüğü şekilde yerleştiriyoruz.
  • Led'in uzun bacağı artı(Anot),  kısa bacağı eksi(Katot) bu bilgiyi not edebilirsiniz.
  •  Arduino uno'muzun 5 numaralı pininden ledimizin artı bacağına atlama kablosu ile bağlantı yapıyoruz
  • Arduino uno'muzun GND pininden ledimizin eksi bacağına atlama kablosu ile bağlantı yapıyoruz
  • Daha sonra gerekli kodlarımızı Arduino uno'muza yüklüyoruz
  • Ve Devremiz tamamdır.

Arduino Flip Flop Projesinin Kodları:

void setup() {

pinMode(5,OUTPUT);//Bu kod ile hangi pinden çıkış vereceğimizi seçiyoruz
//5 numaralı pinden çıkış veriyoruz

}

void loop() {

 digitalWrite(5,HIGH); // 5 numaralı pinden elektrik geçmesini sağlıyoruz yani ledi yakacak

 delay(1000); // 1 saniye bekletiyoruz. 1000 1 saniyedir
 
 digitalWrite(5,LOW); // 5numaralı pinden elektrik geçmesine izin vermiyor ledi söndürüyor

 delay(1000); // 1 saniye bekletiyoruz. 1000 1 saniyedir
}

Arduino ilk projemiz bitmiştir.

Sonraki Ders: Arduino ile Flip Flop