Arduino ile Servo Motor Kontrolü

Arduino servo motorunun nasıl kontrol edildiğ, bağlantı şeması ve kullanım için gerekli kodlar hakkında bilgi vereceğiz. Servo motorlar birçok alanda kullanılmaktadır. Servo motorlar kolay kontrol edilebilen motorlardır. Bu motorları arduino ile kontrol ederek istediğimiz robotları yapabiliriz.  Servo motoru kontrol etmek için Arduino Uno,3 adet bağlantı kablosu ve servo motorumuz olması gerekir. Resimdeki bağlantıları yaptıktan sonra tek yapmamız gereken kodlarımızı yüklemektir. myservo.write(180); 'ın içindeki değerleri değiştirerek istediğimiz derecede döndürebiliriz.

Bu konu daha sonra detaylandırılacaktır.

Arduino ile Servo Motor Kontrolü

Arduino ile Servo Motor Kontrolü Kodları : 

#include <Servo.h>

Servo myservo; //servo motor için bir nesne oluşturuyoruz

void setup() {
 myservo.attach(2); // Servo motoru hangi pinden kontrol edeceğimizi seçiyoruz

void loop() {

 myservo.write(180);         // servo motorun pozisyonunu 180 derece değiştiriyoruz
 delay(15);              // 15 saniye bekletiyoruz

 myservo.write(90);         // servo motorun pozisyonunu 90 derece değiştiriyoruz
 delay(15); 
}

 

Önceki Ders: Arduino ile DHT11 Sensörü Kullanımı Sonraki Ders: Arduino Potansiyometre ile Servo Motor Kontrolü