Arduino ile Park Sensörü

Arduino ile park sensörü devresi arabalarda bulunan park sensörünün basit hali olacaktır.

Arduino Park Sensörü Devre Şeması:

Arduino ile Park Sensörü Devresi Bağlantı Şeması

Devre İçin Gerekli Malzemeler:

 • Hc-Sr04 Mesafe Sensörü
 • Arduino Uno
 • Buzzer
 • Direnç 220 Ohm
 • Bread Board

Arduino Park Sensörü Devresi Kodları:

const int trig = 13; //sensör pinleri tanımlandı
const int echo = 12;


int sure = 0; // mesafe hesabından kullanılacak olan değişkenler tanımladı
int mesafe = 0;

void setup()

{
 pinMode(trig , OUTPUT); // sensörün trigger pini çıkış olarak ayarlandı
 pinMode(echo , INPUT ); // sensörün echo pini giriş olarak ayarlandı

 pinMode(6,OUTPUT);
 
 Serial.begin(9600);
}

void loop()

{
 digitalWrite(trig , HIGH); 
 delayMicroseconds(1000);  
 digitalWrite(trig , LOW); 

 sure = pulseIn(echo , HIGH);
 mesafe = (sure / 2) / 28.5;
 Serial.println(mesafe);
 
 if(mesafe>=40)
 {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(2000);
 
 }
 else  if(mesafe>=30)
 {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(1500);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(1500);
 
 }
  else  if(mesafe>=20)
 {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(1000);
 
 }
  else  if(mesafe>=10)
 {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(500);
 
 }
  else  if(mesafe>=1)
 {
  digitalWrite(6,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(6,LOW);
  delay(100);
 
 }


}

 

Önceki Ders: Arduino ile Trafik Lambası Sonraki Ders: Arduino ile Termometre Yapımı