Arduino ile Flip Flop

Arduino flip flop yapılabilecek en basit devrelerden biridir. Bu devre için elimizde sadece arduino uno, bir adet led,breadboard ve iki adet atlama kablosuna ihtiyacımız vardır. Flip flop devresi 0,1 vermeye yani bir ledi yakıp söndürmeye yarayan devredir.

Devre İçin Gerekli Malzemeler :

  • Arduino uno 
  • Bir adet led
  • Breadboard
  • 2 adet atlama kablosu

Devrenin Adım Adım Yapılış Şekli :

  • Breadboardımıza ilk başta elimizde bulunan ledi takıyoruz
  • Led'in uzun bacağı artı(Anot)  kısa bacağı eksi(Katot)'tur.
  •  Arduino uno'muzun 13 numaralı pininden ledimizin artı bacağına atlama kablosu ile bağlantı yapıyoruz
  • Arduino uno'muzun GND pininden ledimizin eksi bacağına atlama kablosu ile bağlantı yapıyoruz
  • Daha sonra gerekli kodlarımızı Arduino uno'muza yüklüyoruz
  • Ve Devremiz tamamdır.

 

Devrenin Çalışması İçin Gerekli Kodlar :

void setup() {

pinMode(13,OUTPUT);//Bu kod ile hangi pinden çıkış vereceğimizi seçiyoruz
//13 numaralı pinden çıkış veriyoruz

}

void loop() {

 digitalWrite(13,HIGH); // 13 numaralı pinden elektrik geçmesini sağlıyoruz yani ledi yakacak

 delay(1000); // 1 saniye bekletiyoruz. 1000 1 saniyedir
 
 digitalWrite(13,LOW); // 13 numaralı pinden elektrik geçmesine izin vermiyor ledi söndürüyor

 delay(1000); // 1 saniye bekletiyoruz. 1000 1 saniyedir
}

 

Önceki Ders: Arduino Led Yakma Sonraki Ders: Arduino ile Tik Tak