Arduino ile DHT11 Sensörü Kullanımı

Arduino ile DHT11 yani Sıcaklık ve nem sensörünün bağlantısı anlatılmaktadır. Kendi şahsi fikrime göre bu sensör pek kullanışlı ve doğruluğu olan bir sensör değil o yüzden doğruluk oranı çok düşük olan projelerde kullanılabilir.  Sıcaklık oranı bir nevi doğru gösteriyor fakat nem oranı doğruluğu çok kötü bu yüzden kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum.  Bu sensörü çalıştırmak için kütüphanesini yüklememiz gerekir. DHT11 Kütüphane buradan indirebilirsiniz.

Arduino Dht11 Sıcaklık ve Nem Sensörü Kullanımı

Arduino ile Dht11 Kullanımı Kodları : 

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 2  


#define DHTTYPE DHT11  // DHT 11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("w3ders.net - DHT11 test!");

 dht.begin();
}

void loop() {

 delay(2000);

 float h = dht.readHumidity(); // Nemi okuyoruz

 float t = dht.readTemperature(); // *C okuyoruz
 
 float f = dht.readTemperature(true); // *F okuyoruz


 
 float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Fahreneytin Görünürdeki sıcaklık derecesini ölüçüyoruz

 float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); // Celciusun Görünürdeki sıcaklık derecesini ölüçüyoruz

 Serial.print("Nem: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %	");
 Serial.print("Sıcaklık: ");
 Serial.print(t);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(f);
 Serial.print(" *F	");
 //görünürdeki sıcaklık derecesi (nem, rüzgar hızı ve hava sıcaklığŸını birleşŸtirerek hesaplanır)
 Serial.print("Görünürdeki sıcaklık derecesi: ");
 Serial.print(hic);
 Serial.print(" *C ");
 Serial.print(hif);
 Serial.println(" *F");
}

 

Önceki Ders: Arduino ile LM35 Kullanımı Sonraki Ders: Arduino ile Servo Motor Kontrolü