Arduino ile 16x2 Lcd Ekran Kullanımı

Arduino ile 16x2 Lcd Ekran Bağlantı Şeması

Arduino ile 16x2 Lcd Ekran Kullanımı Bağlantı Şeması

Devre İçin Gerekli Malzemeler

  • 1 Adet 16x2 Lcd Ekran
  • 1 Adet 220 Ohm Direnç
  • 1 Adet Potansiyometre ( Ayarlı Direnç)

Arduino ile 16x2 Lcd Ekran Kullanım Kodları

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {

  lcd.begin(16, 2);
 
  
}

void loop() {
int sayi=10; 
lcd.print("Merhaba AZKOD");
  delay(1000);
lcd.clear();
  delay(1000);

}

 

Önceki Ders: Arduino ile TMP36 Sıcaklık Sensörü Kullanımı