Arduino Giriş-Çıkış İşlemleri

Arduino giriş-çıkış işlemleri yapmak için bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Bunlardan :

  • pinMode();
  • digitalWrite();
  • digitalRead();
  • analogWrite();
  • analogRead();

fonksiyonları hakkında bilgi vereceğiz.

PinMode Fonksiyonu

Arduino pinmode fonksiyonu, kart üzerinde bulunan pimleri giriş veya çıkış olarak ayarlamak için kullanılmaktadır. pinMode fonksiyonunun alabileceği değerler:

  • INPUT : Belirlenen pimden giriş sağlamak için kullanılır.
  • OUTPUT : Belirlenen pimden çıkış sağlamak için kullanılır.
  • INPUT_PULLUP : Genellikle butonlarda kullanılmaktadır.

değerleridir.

PinMode Fonksiyonu Kullanımı

Void setup () {

   pinMode (pin_adi , giris-veya-cikis-değeri);

}

 

DigitalWrite Fonksiyonu

Digitalwrite fonksiyonu isminin ingilizce anlamından anlaşiıldığı üzere dijital olarak yazmak için kullanılır. Arduino kartında bulunan çıkış olarak verilen dijital pinlere istenilen değeri yazmak için kullanılmaktadır.  Örneğin: Led yakma, motor çalıştırma vb. Digital write fonksiyonu iki farklı değer almaktadır. Bunlar : 

HIGH : Aktif etmek yani çalıştırmak için kullanılır.

LOW : Pasif etmek yani durdurmak için kullanılır.

DigitalWrite Fonksiyonu kullanımı

digitalWrite(pin_adi,deger); // deger HIGH veya LOW

 

DigitalRead Fonksiyonu

DigitalRead fonksiyonu arduino kartı üzerinde bulunan pinlerden dijital olarak veri okumak için kullanılır. Değer olarak 0 (lLOW) veya 1 (HIGH) değeri döndürmektedir.

DigitalRead Fonksiyonu kullanımı

int deger=digitalRead(pin_adi);

 

AnalogWrite Fonksiyonu

AnalogWrite fonksiyonu digitalwrite fonksiyonu gibi ya yansın ya da sönsün şeklinde değildir. Analogwrite fonksiyonunda belirlenen pine 0 ile 255 arasında değer yazmak için kullanılmaktadır. Bu fonksiyon ile bir motorun dönüş hızı veya bir ledin parlaklığı ayarlanabilmektedir. 

AnalogWrite Fonksiyonu Kullanımı

analogWrite(pin_adi,deger); // deger 0 ile 255 arası girilebilir

 

AnalogRead Fonksiyonu

AnalogRead fonksiyonu analog pinlerden değer okumak için kullanılmaktadır. Arduino unoda A0, A1, A2 ,A3 ,A4 A5 pinlerini kullanmaktadır. Geriye değer olarak 0 ile 1023 arasında değer döndürmektedir. 

AnalogRead Fonksiyonu Kullanımı

int deger=analogRead(analog_pin_adi);

 

Önceki Ders: Arduino Operatörler Sonraki Ders: Arduino Kontrol İfadeleri