C# Trafik Lamba Renklerine Göre İşlem Yapan Program (Switch-Case)

Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını söyleyen C# programını Switch-case ile  yazın. ( Kırmızı : Dur   Sarı : Hazır ol   Yeşil: İlerle)

Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını Switch-case kullanarak söyleyen C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace trafiklambasiswitchcase
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Trafik lamba renklerine göre hangi işlemlerin yapılacağını 
      //söyleyen C# programını yazın. ( Kırmızı : Dur  Sarı : Hazır ol  Yeşil: İlerle)

      Console.WriteLine("Lütfen trafik lambası rengini giriniz");
      string renk = Console.ReadLine();

      switch (renk)
      {
        case "kırmızı": Console.WriteLine("Dur"); break;
        case "sarı": Console.WriteLine("Hazır Ol"); break;
        case "yeşil": Console.WriteLine("İlerle"); break;

        default: Console.WriteLine("Böyle bir trafik rengi yok"); break;
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 


C# Klavyeden Girilen Mevsimin Hangi Aylarda Olduğunu Bulma (Switch-Case)

Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu bulan C# programını switch-case ile yazın.( Kış : Aralık,Ocak,Şubat)

Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu switch-case kullanarak bulan C# programının kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace mevsiminhangiaylardaolduğuswitchcase
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
       //Klavyeden girilen mevsimin hangi aylarda olduğunu bulan C# programını 
      //switch-case ile yazın.( Kış : Aralık,Ocak,Şubat)

      Console.WriteLine("Lütfen mevsimi giriniz");
      string mevsim = Console.ReadLine();

      switch (mevsim)
      {
        case "kış": Console.WriteLine("Aralık, Ocak, Şubat"); break;
        case "ilkbahar": Console.WriteLine("Mart, Nisan, Mayıs"); break;
        case "yaz": Console.WriteLine("Haziran, Temmuz, Ağustos"); break;
        case "sonbahar": Console.WriteLine("Eylül, Ekim, Kasım"); break;

        default: Console.WriteLine("Böyle bir mevsim yok"); break;
      }
        
        Console.ReadLine();

    }
  }
}

 


C# Klavyeden Girilen Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulma (Switch-Case)

Klavyeden girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu switch-case kullanarak bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace switchcaseaymevsim
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu bulan C# programını switch-case ile yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen ayı giriniz");
      string ay = Console.ReadLine();

      switch (ay)
      {
        case "ocak": Console.WriteLine("Kış"); break;
        case "şubat": Console.WriteLine("Kış"); break;
        case "mart": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "nisan": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "mayıs": Console.WriteLine("İlkbahar"); break;
        case "haziran": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "temmuz": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "ağustos": Console.WriteLine("Yaz"); break;
        case "eylül": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "ekim": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "kasım": Console.WriteLine("Sonbahar"); break;
        case "aralık": Console.WriteLine("Kış"); break;
        default: Console.WriteLine("Böyle bir ay yok");
          break;
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}