Arduino ile Trafik Lambası

Arduino ile trafik lambası devresi günlük hayatta gördüğümüz trafik lamba uygulamasının aynısını yapacağız. 

Arduino Trafik Lambası Devre Şeması

Arduino ile Trafik Lamba Devre Şeması

Devre İçin Gerekli Malzemeler:

 • 1 Adet Kırmızı Led

 • 1 Adet Sarı Led
 • 1 Adet Yeşil Led
 • 3 Adet 220 Ohm Direnç
 • 1 Adet Arduino
 • Kablolar

 

Arduino ile Trafik Lambası Kodları

void setup()
{
 pinMode(2, OUTPUT); //kırmızı
 pinMode(3, OUTPUT); //sarı
 pinMode(4, OUTPUT); //yeşil
}

void loop()
{
 //kırmızı 3 saniye dur
 //sarıda 1 saniye bekle
 //yeşilde 3 saniye geç
 
 digitalWrite(2, HIGH);
 delay(3000); 
 digitalWrite(2, LOW);
 
 
 digitalWrite(3, HIGH);
 delay(1000); 
 digitalWrite(3, LOW);
 
 
 digitalWrite(4, HIGH);
 delay(3000); 
 digitalWrite(4, LOW);
 
 
}

 


C# Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Merhaba Dünya Yazma

For Döngüsü ile Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba Dünya yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayikadar
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen sayı kadar ekrana Merhaba Dünya yazan C# programını yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen bir sayı giriniz");
      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      for (int i = 0; i < sayi; i++)
      {

        Console.WriteLine("Merhaba Dünya");

      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 


C# Z'den A'ya Kadar Ekrana Yazma

For Döngüsü ile Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ZdenAyaekranayazan
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Z’den A’ya kadar ekrana yazan C# programını yazın.

      for (char i = 'z'; i > 'a'; i--)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }

      Console.ReadLine();

    }
  }
}