C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğrenebilirsiniz.

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulmak için paralel kenarın üç kenarının girilmesi gerekmektedir.

Paralel kenar yüzey alanı formülü:

2*(a*b+a*c+b*c)

 

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programı kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedikdortgenlerprizmasiyuzeyalani
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      /*
        Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programını yazınız.
        Formül:
        Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)
      */


      Console.WriteLine("a kenarını girin");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("b kenarını girin");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("c kenarını girin");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" + yuzeyalani);


      Console.ReadLine();

    }
  }
}

 


C# Klavyeden Kenarları Girilen Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini girilen üç kenarın çarpımı ile bulunur.

Dikdörtgenler Prizması Hacmi Formülü:

a * b * c

Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedikdortgenprizmasininhacmi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
             
       Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Hacim = a*b*c
            
       */

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının c kenarını giriniz");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int hacim = a * b * c;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının hacmi={0}", hacim);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 


C# Klavyeden Kenarları Girilen Paralel Kenarın Çevresi

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan C# programı kodunun nasıl yazıldığını öğreneceksiniz.

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın birbirinden farklı a ve b olmak üzere karşılıklı olarak iki kenarı vardır. 

Paralel kenarın çevresini bulmak için kullanıcıdan a ve b kenarlarını girdirmemiz gerekecektir. Daha sonra aşağıdaki paralel kenar formülünü uygulayarak çevresini bulacağız.

Paralel Kenar Çevre Bulma Formülü :

2a+2b    =    a+b+a+b    =   2*(a+b)

Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan c# programının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedenkenarlarigirilenparalelkenarcevresi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /*
      Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)
      */

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int cevre = 2 * (a + b);

      Console.WriteLine("Paralel kenarın çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}