Arduino ile Robot Kol Yapımı

Arduino ile robot kol projesinin nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığı hakkında bilgi verildi.

Arduino ile Robot Kol Yapımı

Arduino ile Robot Kol Devresi Bağlantı Şeması

Arduino ile Robot Kol Yapımı Bağlantı Şeması

Arduino ile Robot Kol Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

 • 1 Adet Arduino
 • 4 Adet Potansiyometre (Ayarlı Direnç)
 • 4 Adet Servo Motor (SG90 Servo motor fiyat ve performans olarak iyidir)
 • 1 Adet Bread Board
 • 4,5 Volt Pil
 • Kablolar

 

Arduino ile Robot Kol Kodları

#include <Servo.h>

Servo birinciservo;

int potpinbirinci=0;

int deger1;


Servo ikinciservo;

int potpinikinci=1;

int deger2;Servo ucuncuservo;

int potpinucuncu=2;

int deger3;Servo dorduncuservo;

int potpindorduncu=3;

int deger4;


void setup()
{
 birinciservo.attach(13);
 ikinciservo.attach(12);
 ucuncuservo.attach(11);
 dorduncuservo.attach(10);
}

void loop()
{

 //1. servo
 deger1=analogRead(potpinbirinci);
 deger1=map(deger1,0,1023,0,179);
 
 birinciservo.write(deger1);
 
 delay(15);
 
 //2.servo
 deger2=analogRead(potpinikinci);
 deger2=map(deger2,0,1023,0,179);
 
 ikinciservo.write(deger2);
 
 delay(15);
 
 //3.servo
 deger3=analogRead(potpinucuncu);
 deger3=map(deger3,0,1023,0,179);
 
 ucuncuservo.write(deger3);
 
 delay(15);
 
 
 //4. servo
 deger4=analogRead(potpindorduncu);
 deger4=map(deger4,0,1023,0,179);
 
 dorduncuservo.write(deger4);
 
 delay(15);
 
 
}

 


Arduino ile Karanlıkta Harekete Duyarlı Led

Arduino ile günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkan hava kararmaya başladığında ve hareket algıladığında yanan led uygulamasının nasıl yapıldığını kodları hakkında bilgi alabilirsiniz. 

Arduino ile Karanlıkta Harekete Duyarlı Led Bağlantı ŞemasıArduino ile Karanlıkta Harekete Duyarlı Led Bağlantı Şeması

Devre İçin Gerekli Malzemeler

 • 1 Adet Arduino
 • 1 Adet Breadboard
 • 1 Adet PIR Hareket Sensörü
 • 1 Adet LDR(Fotorezistor) Sensörü
 • 1 Adet 220 Ohm Direnç
 • 1 Adet 10 Kilo Ohm Direnç
 • 1 Adet Led

Arduino ile Karanlıkta Harekete Duyarlı Led Kodları

void setup()
{
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{

 int karanlik_oku=analogRead(A0);
 Serial.println(karanlik_oku);
 
 if(karanlik_oku<925)
 {
 
  int hareket_oku=digitalRead(2);
  
  if(hareket_oku==HIGH)
  {
   
   digitalWrite(3,HIGH);
   delay(3000);
  
  }
  else
  {
   digitalWrite(3,LOW);
  }
    
 
 }
 else
  {
   digitalWrite(3,LOW);
  }
 
}

 


Arduino ile Karanlıkta Yanan Led

Arduino ile karanlıkta yanan led uygulamasının nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

Arduino ile Karanlıkta Yanan Led Bağlantı Şeması

Arduino ile Karanlıkta Yanan Led Bağlantı Şeması

Arduino ile Karanlıkta Yanan Led Devresi İçin Gerekli Malzemeler

 • 1 Adet Arduino 
 • 1 Adet Bread Board
 • 1 Adet Led
 • 1 Adet 220 Ohm Direnç
 • 1 Adet 10 Kilo Ohm Direnç
 • 1 Adet LDR (Fotorezistor) Sensörü

 

Arduino ile Karanlıkta Yanan Led Kodları

void setup()
{
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(7,OUTPUT);
}

void loop()
{
 int deger=analogRead(A0);
 
 if(deger<925)
 {
  
 digitalWrite(7, HIGH);
 
 }
 else
 {
 
  digitalWrite(7, LOW);
 
 }
 
 
 

}