C# Klavyeden Girilen İki Sayıyı Karşılaştırma

Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştıran C# Programının Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilensayininkarsilastirilma
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden girilen iki sayıyı karşılaştıran C# programını yazın. ( Hangisinin büyük olduğunu söyleyecek)

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (sayi1>sayi2)
      {
        Console.WriteLine("1. sayı 2. sayıdan büyük");
      }
      else if(sayi2>sayi1)
      {
        Console.WriteLine("2. sayı 1. sayıdan büyük");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("1. sayı 2. sayıya eşit");
      }

      Console.ReadLine();


    }
  }
}

 


C# Klavyeden Ortalaması Girilen Öğrencinin Hangi Belgeyi Aldığını Bulma

Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programı.

Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programın Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenortalamayagorebelge
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Klavyeden ortalaması girilen öğrencinin hangi belgeyi aldığını gösteren C # programını yazın.


      Console.WriteLine("Lütfen ortalamanızı giriniz");
      int ortalama = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      if (ortalama>=85)
      {
        Console.WriteLine("Takdir Belgesi");
      }
      else if (ortalama>=70)
      {
        Console.WriteLine("Teşekkür Belgesi");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hiçbir belge alamadınız");
      }

      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 


C# Klavyeden Adı Girilen Öğrencinin Ders Ortalamasını Bulma

Klavyeden adı girilen öğrencinin yazılı notu ve performans notlarının ortalamasını bulan C# programını yazacağız. 

Klavyeden ilk olarak öğrenci ismi girdirilip daha sonra iki yazılı, iki performans notunu girdiren ve ortalamasını bulan ve ekrana yazan C# programını yazacağız.

Klavyeden adı girilen öğrencinin dönem sonu ders notunu hesaplamayı öğreneceğiz.

Örneğin çıktı şu şekilde olacaktır : Ayşe adlı öğrencinin yazılı ve performans ortalaması 55

 

Klavyeden Öğrenci Adı ile Girilen 2 Yazılı ve 2 Performans Notunu Ortalamasını Bulan C# Programının Kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace klavyedengirilenyazililarinveperformansinort
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      // Klavyeden girilen öğrenci ismi,2 yazılı, 2 performans notunu girdiren ve ortalamasını bulan programı yazınız.
      //Çıktısı Ayşe adlı öğrencinin yazılı ve performans ortalaması 55

      Console.WriteLine("Lütfen öğrenci adını giriniz");
      string ad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Lütfen 1. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 1. Performans notunuzu giriniz");
      int performans1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. Performans notunuzu giriniz");
      int performans2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      double ortalama = (yazili1 + yazili2+performans1+performans2) / 4;

      Console.WriteLine("{0} adlı öğrencinin yazılı ve performans ortalaması {1}", ad, ortalama);
      Console.ReadLine();

    }
  }
}